Psychologiczne kursy menedżerskie - jak powinny wyglądać

  • Posted on: 16 April 2019
  • By: addmean
Psychologiczne kursy menedżerskie zazwyczaj zamawiane są dla dużych zespołów kierowniczych. Prowadzone są równolegle przez wielu profesjonalistów trenerów personalnych. Mogą być one formą integracji i budowania zespołu a także niekosztownym instrumentem diagnozującym deficyty w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa - wraz ze wskazaniem opcji ich uzupełnienia. Warsztaty psychologiczne dla menedżerów zgłębiają także wiedzę w zakresie modelowych umiejętności skutecznego menedżera. Scenariusz podobnych zajęć winien opracowywany być indywidualnie, po rozeznaniu wymagań szkoleniowych zespołu menedżerskiego.

Warsztaty psychologiczne menedżerskie są ćwiczeniem zdolności psychospołecznych potrzebnych w kierowaniu ludźmi, na jakie najogólniej mówiąc składają się: planowanie, organizacja, kierowanie też kontrola. Warsztaty psychologiczne dla menedżerów pozwalają uczestnikom "posmakować" nowych ról mających związek z ich pracą, odnaleźć się w sytuacjach symulowanych, umożliwiając ciągły rozwój pracownika. Sami uczestnicy uważają, iż udział w takich treningach daje im istotne informacje o nich samych. Umożliwia lepszy wgląd w siebie, a także w szczególność piastowanego sDobry psychiatra w Łodzira w Łodzi, prowadzący zajęcia, musi wykazywać się ogromnym zaangażowaniem w szkolenia.

Pewna cząstka treningów posiada charakter autodiagnostyki, większa część jednak dotyczy wypróbowania rozmaitych metod działania w kontakcie z innym człowiekiem, ulepszania i nauczania się nowych form zachowań wraz z przetestowaniem ich użyteczności (modelowanie wartościowych postępowań, często z użyciem kamery). Rzeczą niezmiernie ważną jest dobrowolny udział w warsztatach psychologicznych. Przed ich rozpoczęciem instruktorzy powinni zaprezentować cel jak też sposób prowadzenia szkolenia. Akceptacja programu i strategii warsztatów psychologicznych przez uczestników będzie gwarancją skuteczności tegoż szkolenia.

Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą na dr Marcin Matych - psycholog i psychiatra!

Instruktorów oczywiście wiąże etyka psychoterapeuty, która nie zezwala na przekazywanie informacji osobistych o poszczególnych uczestnikach kursów postronnym osobom (w tym również jednostkom zamawiającym szkolenie).